Dự án Hồ Tràm Grand

Địa chỉ: Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện Thoại: 034.29.888.79

Email: duanhotram.com.vn@gmail.com